Mw. Mr. F.S.C. Thijsse

Mr. F.(iona) S.C. Thijsse studeerde rechten aan de Universiteit vab Amsterdam, waar zij in 2012 afstudeerde in de hoofdrichting Civiel Recht. Als verdiepingsvak koos zij het Personen- en Familierecht.

In juli 2012 kwam zij in dienst bij Jorna Advocaten. Omdat haar interesse verder reikt dan alleen haar afstudeerrichtingen, begon zij aanvankelijk met de uitoefening van de algemene rechtspraktijk. Het accent van haar werkzaamheden in de loop der jaren gaan verschuiven naar het Personen- en Familierecht en het Handelsrecht. De meeste civielrechtelijke zaken van het kantoor worden dan ook door haar behandeld.

Comments are closed.