Jeugd- en jeugdbeschermingsrecht

Zaken waarbij minderjarigen betrokken zijn vallen onder het Jeugd- en/of jeugdbeschermingsrecht. In het Jeugdrecht gaat het daarbij om de specifieke regels, die van toepassing zijn op minderjarigen die een strafbaar feit hebben gepleegd.

Het Jeugdbeschermingsrecht omvat de wettelijke bepalingen met betrekking tot de juridische relaties van de minderjarige met betrekking tot de ouders of voogden en de positie van de minderjarige in de maatschappij.

De bepalingen zijn, aan de ene kant, gericht op het voorzien in maximale ontplooiingskansen en aan de andere kant op bescherming van de jeugdige. Maar ook als een minderjarige het bijvoorbeeld niet eens is met een voogdijregeling komt het jeugdbeschermingsrecht om de hoek kijken. Niet alleen de ouders, maar in veel gevallen ook de minderjarige zelf, kan dan een advocaat in de arm nemen om de zaak aan te vechten.

Het Jeugd- en jeugdbeschermingsrecht is specialistenwerk. Dat geldt niet alleen voor rechters en officieren van justitie; het geldt zeker ook voor advocaten. Dit rechtsgebied is volop in beweging en de minderjarige krijgt daarin, in toenemende mate, meer zelfstandige rechten. Mr. Jorna is gespecialiseerd in dit rechtsgebied.

Bewaren

Comments are closed.