Bestuursrecht

Het bestuursrecht heeft betrekking op de verhoudingen tussen de overheid en de samenleving. Zowel bedrijven als privé-personen kunnen in conflict komen met de overheid. Denk daarbij aan bestemmingsplannen, vergunningen, subsidies en uitkeringssituaties.

 

Hoewel men in het bestuursrecht, tot zelfs voor de rechter, persoonlijk de eigen zaak mag bepleiten, is het toch verstandig om een advocaat in de arm te nemen.

De wettelijke voorschriften en bepalingen die van toepassing zijn worden steeds ingewikkelder. Veel zaken worden dan ook onnodig verloren omdat de tegenpartij wel beslagen ten ijs komt aangezien zij wordt bijgestaan door, hetzij een advocaat, hetzij een gespecialiseerde jurist. Advies en bijstand door een advocaat is daarom eigenlijk onontbeerlijk in dit soort ingewikkelde procedures.

Comments are closed.